Jeg har hatt flere hyggelige besøk hos meg også i dag