Lovely woman taking care of her dog at home in the bathroom using a blanket to comfort her pet 
 

VELKOMMEN TIL HUNDEFRISØRUTDANNELSEN PÅ HADELAND

Dyreadferd og behandling er viktig fokus hos oss, slik at du kan møte hunden på en slik måte at den vil være trygg og føle velvære hos hundefrisøren. Vi vil jobbe for at du skal få forståelse for ulike klippe teknikker og hvordan standarder det er for flere ulike raser. Både til utstilling og hverdagsklipp. I tillegg til at hunden skal trives så ønsker vi også at du skal lære hvordan du kan få kunden fornøyd og trekke inn flere kunder til bedriften. 

Hos Dyresenteret på Hadeland er ansvarlige for utdanningen Ann Karin(som er hundefrisør) og Tine er (lektor/pedagog).

ORGANISERINGEN AV STUDIET

Det er organisert 9 helgesamlinger, slik at det er  en helgesamling per måned. Mellom hver samling er det oppgaver som man får tilbakemelding på. Det er praktiske øvelser som kan gjøres hjemme eller ved Dyresenteret. Oppstart av skoleåret er i august eller februar, og avslutning er i juni eller desember påfølgende år. Det er underveisvurderinger og avsluttende eksamen med avsluttende utdeling av diplom. Teoretisk utdanning er på 400 timer inklusiv frisering av hund.

Hele studiet vil bli organisert som nettundervisning med oppgaver til hver uke og veiledning tilknyttet dette. Du vil kunne bruke tidsrammen vi har lagt opp til eller tilpasse det til dine muligheter.  Det ligger webinarer/forelesninger på nettskolen hver uke hvor man har oppgaver tilknyttet til disse. Dette skal gi gode signaler på hva som er eksamens relatert og gi en god forberedelse til eksamen. Vi retter og gir kommentarer på disse. I tillegg vil våre forelesere gi opplegg for samlinger med muligheter for å stille spørsmål, delta i studiegrupper og ha muligheter for å samtale med både forelesere og andre studenter. Om du er syk eller liknende så er det mulig å ta igjen. Samlingene ligger ute i etterkant.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:
  • Hundefrisører må ha kunnskap om ulike dyrearter og anatomi.
    Kjenne til ulike klippeteknikker og behov hos rasene..
  • Ha god forståelse for dyreadferd og opptrening
  • Bistå i bedriftsutviklingen med å se muligheter og være en pådriver til utvikling
  • Markedsføre og fremme bedriften.
  • Kunne ulike behov hos ulike raser når det gjelder utstilling, evt napping eller klipping
  • Være nøye med hygiene og renhold
  • God på kundeservice. Være samarbeidsvillig og utadvendt

Hundefrisør medarbeideren skal kunne være med å bistå i ulike bedrifter som har dyrepleie og ha man må dermed ha kunnskap om hvilke behov dyrene har og kunne håndtere dem. Dermed må du også være selvstendig og ha blikk for
forfallent arbeide. Dette jobber vi med å utvikle under utdanningen

ARBEIDSMULIGHETER

Hundefrisører kan jobbe selvstendig, i klinikk, dyrebutikk, kennel osv. Det er behov for utdannede hundefrisører siden det er mange som jobber i bransjen som ikke kan faget og fordi bransjen og behovet er voksende

SKOLEÅRET

 Hos oss er det max 8 elever pr skoleår. Slik at hver deltaker skal få god individuell oppfølging, veiledning og godt faglig utbytte. Det er både praktisk og teoretisk opplæring, samt at det er satt av mange leksjoner med klipping for å bli en god og trygg hundefrisør.

 

UTDANNINGSPLAN

1 samling: dyreadferd og introduksjon av studiet

Oppmøte dyresenteret

 

Fredag

bli kjent

 

Lørdag

 

Økt 1: Ro og forståelse og på hund

Økt 2: Adferd, språk og signaler m filmer og praktisk øvelse

Søndag

 

Søndag

Økt 1: Oppgave og praktisk øvelse i dyreadferd

Økt 2: Bad, føn og hygieneklipp(10 og 15 skjær)

 

Oppgave etter helgen

Oppgave: Bad, føn og hygieneklipp, hundeadferd

 

2 samling- klipping

Oppmøte dyresenteret

 

Fredag

kommentar på klipp, føn og hygieneklipp, hundeadferd. Oppsummering/repetisjon fra forrige samling

Lørdag

 

Økt 1: Klippeteori- hvilke raser klippes og ikke. Hvorfor?

Økt 2: Ulike sakser, maskiner og skjær. Grunnleggende produktkunnskap

 

Søndag

Økt 1: Bad, føn og klipp

Økt 2: Klipp

 

Oppgave etter helgen

Klippeoppgave

 

3 samling- Praksis for elevene, bruk av klippeteori

Oppmøte dyresenteret

 

Fredag

kommentar på klippeoppgave og diskusjon

Lørdag

 

Bad og føn

 

Søndag

Klipp

 

Oppgave etter helgen

Bad, føn og klipp og fremvisning av oppgavene til lærer

4 samling- napping

Oppmøte dyresenteret

 

Fredag

kommentar på klippeoppgave. Teori på de ulike napperasene, hvorfor og hvordan nappe?

Lørdag

 

Økt 1 og 2:

Praksis napping

 

Søndag

 

Økt 1 og 2:

Praksis napping

 

5 samling- Førstehjelp. Ernæring

Teams

 

Fredag

Førstehjelp og videre henvisning til mattilsyn/vet

 

Lørdag

Økt 1: Grunnleggende ernæring

Økt 2: Ernæring og pels

Søndag

Økt 1: Bruk av produkter og pels problematikk Sykdomslære

Økt 2: Øvelse på bruk av kunnskap i praksis. F.eks kan de finne en hund med problem pels som de forsøker ut et produkt på?

Oppgave etter helgen

Ernæring og førstehjelp

 

6 samling- Praksis for elevene, bruk av nappeteori

Oppmøte dyresenteret

 

Lørdag

 

Bad, føn og klipp

 

Søndag

Bad, føn og klipp

 

Oppgave etter helgen

Bad, føn og klipp og fremvisning av oppgavene til lærer

 

7 samling Bedriftsplanlegging og markedsføring-

Teams

 

Fredag:

 

Starte bedrift og bedriftsutvikling

 

Lørdag

 

Økt 1: Kundeadferd og kjøpsmønster

Økt 2: Kundebehandling og kundetilfredshet

 

Søndag

Økt 1: Markedsføring

Økt 2: Markedsplanlegging og strategi

 

Oppgave etter helgen

Drift og markedsplan

 

8 samling- Klipp og napping

Oppmøte dyresenteret

Lørdag

 

Økt 1og 2:Klipp

 

Søndag

Økt 1 og 2: Napping

 

Oppgave etter helgen

Eksamensforberedende praktisk oppgave i klipp og napping

9 samling- Forberedelse eksamen

Teams

 

Lørdag

 

Gjøre ferdig de resterende oppgavene.

 

Søndag

Individuell veiledning

 

Oppgave etter helgen

Forberedelse til eksamen

 

Desember;  eksamen

 

Lørdag

 

Teorieksamen

Søndag

Praktisk eksamen

 

 

PRAKSIS

 Vi anbefaler at elevene har praksis ved siden av studiene. Det er også mulig å ha praksis ved dyresenteret i sammen med ansvarlig hundefrisør. Du kan også gjøre praksis hjemme ifra om du har hund eller kjenner noen som har og vil låne bort litt. Vi hjelper også til med å få låne hunder til øvelse.

FORKUNNSKAPER

Det er ikke krav til å ha klippet hunder før, men det er en fordel om du har erfaring med hund Du vil lære hvordan du skal håndtere hunder og hvilke forhåndsregler du skal ta. Slik at du skal få god kunnskap og et godt grunnlag for å møte dem uansett bakgrunn og adferd.

 

LÆRERRESSURSENE

Ann Karin er lidenskapelig opptatt av pelsstell og at hunder skal trives på stellebordet og under håndtering, og har i flere år holdt kurs for eiere og hunder i håndteringstrening og pelsstell.
har høyt fokus på hundens glede og trivsel, og man vil gjennom utdanningen tilegne seg ferdigheter og forståelse for hvordan man kan frisere hunden på en profesjonell måte, samtidig som man ivaretar hundens behov for hygge, velvære og trygghet.

I tillegg er pedagogen Tine Skiaker utdanningsansvarlig. Hun har utdannet dyrlegeassistenter/sekretærer i 15 år og har 6 års utdanning som pedagog. Hun er opptatt av at dyrene skal oppleve at det er godt og morsomt å komme til hundefrisøren. Det er også viktig å møte eiere på en god måte og få så høy kundetilfredshet som mulig slik at bedriften utvikler seg på en hensiktsmessig måte. 

HVOR HOLDER VI TIL?

Dyresenteret på Hadeland ligger i vakre omgivelser på Granavolden, på Hadeland. Tidligere var det pensjonat for mennesker her, men nå er det pensjonat for dyr. På dyresenteret har eier Ann Karin god plass til hundefrisørskole og sin hundefrisørbedrift, dyrehotell for hund, katt og smådyr, hundeskole med kurs og privat trening for hundeeiere; og dyrebutikk innen fôr og utstyr til hund og katt. 

Kostnader

PRISER OG PÅMELDING

Utdanningen koster kr. 54.500,-
Når du har meldt deg på må påmeldingavgift på kr 5.000,- betales før du får holdt av plassen. Resten skal betales månedlig når utdanningen starter.

Studieavgiften inkluderer undervisning, veiledning, eksamensavgift, startpakken til klipping og fagstoff (nettbasert). Dette kan deles over månedsavdrag. Man kan da velge rentefri ordning over ca 1 år eller søke lån med månedlige avdrag over 3 år. 

Nettstudiene koster 3000,- pr mnd.

Du blir enig med FagSenteret om hele beløpet betales med en gang eller gjennom flere delbetalinger. 

 
Søknad til Hundefrisør
 
 
 

Kontakt oss

Hvis du ikke har mottatt svar på søknaden innen tre virkedager eller får feilmelding, så gjerne en mail til elev@fagsenteret.com.

 

Søk lån og stipend i Lånekassen

Våre nettstudier er kvalifiserer for lån og stipend i Lånekassen. Fagbrevet gir mulighet til å søke fullt lån og stipend for fagbrevordningen.